احیاگران اقلیم آسیاب های آبی http://ehyaaaa.ir 2020-09-20T19:22:23+01:00 text/html 2018-12-03T09:06:14+01:00 ehyaaaa.ir احسان برگزاری نخستین برنامه ی طرح درختکاری "بیمارستان سبز" http://ehyaaaa.ir/post/8 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2206339/4/barname3.jpg" alt="برنامه درختکاری بیمارستان سبز"></div><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">"انجمن احیاگران اقلیم آسیاب های آبی" با همکاری</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">"کانون محیط زیست دانشکده علوم پزشکی شوشتر" </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">برگزار می کند؛</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">نخستین برنامه ی درختکاری بیمارستان سبز در شوشتر</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">کاشت ۱۰۰ نهال از انواع درختان مثمر در بیمارستان الهادی و دانشکده علوم پزشکی شوشتر به نیت شفای تمام بیماران</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">اعطای سند مالکیت پس از کاشت نهال به همشهریان محترم</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">زمان : چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">مکان : دانشکده علوم پزشکی شوشتر</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">واقع در ضلع غربی خیابان شهید رجایی</span><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><br style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;"> text/html 2018-09-24T12:32:19+01:00 ehyaaaa.ir مسعود پروانه سلسه نشست های هفتگی انجمن احیاگران اقلیم آسیاب های آبی http://ehyaaaa.ir/post/7 <div><font face="Mihan-Iransans">من و شورای مرکزی انجمن هر هفته چهارشنبه ها در محل خانه جوان دور هم جمع میشویم تا ضمن همفکری در مورد برنامه های آتی درختکاری در شهرستان شوشتر، معضلات زیست محیطی شهر را هم مورد نقد و بررسی قرار دهیم . </font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/rpf4_439633432_175624.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/rpf4_439633432_175624.jpg" alt="rpf4_439633432_175624.jpg" id="imgview" width="506" height="506"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans">هفته گذشته انجمن ما میزبان سایر انجمن های محیط زیستی شهرستان از جمله انجمن هواداران کارون زلال بود . بسیار امیدوارم با همنشینی و همکاری هرچه بیشتر انجمن های شهرستان ، شوشتر به سبز شدن نزدیک و نزدیک تر بشود</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://uupload.ir/files/osmt_246930401_221628.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/osmt_246930401_221628.jpg" alt="osmt_246930401_221628.jpg" id="imgview" width="642" height="481"></a></font></div><div align="right"><br></div> text/html 2018-09-24T12:14:48+01:00 ehyaaaa.ir مسعود پروانه گزارش تصویری برنامه شماره دو درختکاری http://ehyaaaa.ir/post/6 <div><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در دومین برنامه درختکاری بیش از 50 نهال گل کاغذی و انجیر معابد در محوطه تاریخی کلاه فرنگی کاشتیم تا با بهسازی فضای سبز بافت تاریخی ، به هدف دیرینه ی خود که داشتن شوشتری سبزتر بود، نزدیک شودیم <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight">در ادامه عکس هایی از برنامه را قرار دادم : <br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/35ob_445602394_292800.jpg" alt="http://uupload.ir/files/35ob_445602394_292800.jpg" class="shrinkToFit" width="609" height="456"></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/bn6x_picsart_1523693181911.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/bn6x_picsart_1523693181911.jpg" alt="bn6x_picsart_1523693181911.jpg" id="imgview" width="295" height="270"></a></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/cmoy_picsart_1523693115995.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/cmoy_picsart_1523693115995.jpg" alt="cmoy_picsart_1523693115995.jpg" id="imgview" width="523" height="572"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/396z_picsart_1523691946103.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/396z_picsart_1523691946103.jpg" alt="396z_picsart_1523691946103.jpg" id="imgview" width="680" height="442"></a></div><div><br></div><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/u302_picsart_1523691907897.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/u302_picsart_1523691907897.jpg" alt="u302_picsart_1523691907897.jpg" id="imgview" width="481" height="360"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div></div></div> text/html 2018-09-24T07:21:37+01:00 ehyaaaa.ir مسعود پروانه گزارش تصویری برنامه شماره یک درختکاری http://ehyaaaa.ir/post/5 <font face="Mihan-Iransans">برنامه شماره یک درختکاری با نام <b>درخت من</b>، که در این برنامه توانستیم بیش از 100 نهال به همراه گواهی مالکیت درختان را به شهروندانی که درختان را بکارند و از آنها مواظبت نمایند اعطا نماییم . این برنامه در <b>چمن کنار بیمارستان خاتم</b> اجرا شد و بیش از 100 نهال کاشته شد. <br></font><div><font face="Mihan-Iransans">در ادامه عکس هایی از این برنامه قرار داده شد : </font><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/lnip_img_8194.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/lnip_img_8194.jpg" alt="lnip_img_8194.jpg" id="imgview" width="495" height="329"></a></div><div><br></div><div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/f75n_img_8266.jpg" alt="http://uupload.ir/files/f75n_img_8266.jpg" class="shrinkToFit" width="393" height="262"></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/937v_img_8204.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/937v_img_8204.jpg" alt="937v_img_8204.jpg" id="imgview" width="576" height="383"></a></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/7n2v_438912535_350170.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/7n2v_438912535_350170.jpg" alt="7n2v_438912535_350170.jpg" id="imgview" width="540" height="540"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/y40s_img_8179.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/y40s_img_8179.jpg" alt="y40s_img_8179.jpg" id="imgview" width="453" height="301"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/files/cgjw_img_8308.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/cgjw_img_8308.jpg" alt="cgjw_img_8308.jpg" id="imgview" width="666" height="443"></a></div><div><br></div><br> text/html 2018-09-24T06:00:00+01:00 ehyaaaa.ir مسعود پروانه انجمن مردم نهاد احیاگران اقلیم آسیاب های آبی http://ehyaaaa.ir/post/3 آخرین روزهای سال 1396 خورشیدی بود که من به همراه دوست عزیزم مهندس مصطفی مرداسی ، به این فکر افتادیم تا با کاشتن درختان مثمر به استقبال سال جدید بریم. این ایده با دوستان دیگر مطرح شد و هسته ی اولیه گروه درختکاری زیر نظر خانه جوان شوشتر تشکیل گردید. گروه با شروع فعالیت خود در خانه جوان با همکاری این مرکز توانست در نخستین برنامه درختکاری در اسفند ماه 1396 با مشارکت مردم فرهیخته شوشتر ، بیش از 100 نهال مثمر را&nbsp; در چمن کنار بیمارستان خاتم بکارد<br><br>در ادامه و همزمان با ایام نوروز 1397، در دومین برنامه درختکاری بیش از 50 نهال گل کاغذی و انجیر معابد در محوطه تاریخی کلاه فرنگی کاشتیم تا با بهسازی فضای سبز بافت تاریخی ، به هدف دیرینه ی خود که داشتن شوشتری سبزتر بود، نزدیک شودیم.<br><br>همزمان با افزایش اعضای گروه و افزایش فعالیت ها درخواست ما مبنی بر تشکیل یک سمن یا سازمان مردم نهاد توسط اداره ی سازمان های مردم نهاد زیر نظر وزارت ورزش و جوانان مورد قبول واقع شد و توانستیم با نام انجمن مردم نهاد <b>احیاگران اقلیم آسیاب های آبی</b>، فعالیت رسمی خود را قوت ببخشیم.<br><br>منتظر حضور سبز همشهریان عزیز در برنامه های خود هستیم؛<br>جهت حضور و همکاری در انجمن می توانید چهارشنبه ها ساعت 17 در خانه جوان شوشتر واقع در قلعه سلاسل حضور به هم رسانید<br><br>مسعود پروانه <br>مسئول انجمن احیاگران اقلیم آسیاب های آبی<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2206339/ehyaaaa.png" alt="انجمن مردم نهاد احیاگران اقلیم آسیاب های آبی " hspace="0" height="464" width="479" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-09-05T09:00:00+01:00 ehyaaaa.ir احسان سازمان مردم نهاد چیست؟ http://ehyaaaa.ir/post/1 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2206339/NGO_ehyaaaa.png" alt="سازمان مردم نهاد چیست؟" hspace="0" height="220" width="166" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div><b>سازمان‌های مردم‌نهاد</b> یا سَمَن یا اِن جی اٌ (به انگلیسی: Non governmental Organization و به‌اختصار: <b>NGO</b>) در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.</div><div><br></div><div>بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجهٔ این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه‌های مشترک تأمین می‌شود.</div><div><br></div><div>سازمان‌های مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. تعداد این قبیل سازمان‌ها بسیار زیاد است و اهداف آن‌ها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی و فلسفی را در بر می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بهبود وضعیت محیط زیست و گردشگری در کشور،</div><div>کمک‌های درمانی به بیماران خاص در حوزه سلامت</div><div>تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه،</div><div>بالا بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب‌پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامهٔ مشترک و دسته جمعی و آگاهی‌رسانی به طبقات مختلف جامعه.</div><div>حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور.</div>