سازمان مردم نهاد

احیاگران اقلیم آسیاب های آبی

خوزستان – شوشتر

وبسایت در حال طراحی است

احیاگران اقلیم آسیاب های آبی

تاسیس 1398

درباره ما

اهداف

سازمان مردم نهاد احیاگران اقلیم آسیاب های آبی دارای مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان است. این سمن با هدف بهبود و پیشرفت زیست بوم کهن شهر شوشتر، به ویژه احیای درخت بومی کنار، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در سال 1398 موفق به دریافت مجوز مذکور شد. امید است تا به همت جوانان شوشتر، شهری آباد و سبز داشته باشیم.

تجربه

بیش از 4 سال سابقه در درختکاری و نگهداری از نهال های کاشته شده شامل نصب قیم، هرس، کوددهی

همکاری

برگزاری و مشارکت در برنامه های درختکاری و محیط زیستی در سطح شهر های استان خوزستان

تنوع

کاشت کلیه درختان مناسب مناطق نیمه گرمسیری (خوزستان) از جمله : کنار، نخل، توت، اکالیپتوس و …

تیتر

تیتر 2

احیاگران از دید دیگران

مورد اعتماد مسئولین و کارشناسان

5/5
متن
عباس اسکندری نیا ( شهردار شوشتر)
5/5
متن
سهراب گیلانی (نماینده مجلس شهرستان شوشتر)
5/5
متن
5/5
اعظم یاحقی (دکترای محیط زیست)
متن
فرشید علیزاده
5/5